Perspektywa 2021-2027

7 kwietnia 2022

Dotacje warunkowe w ramach FENG na wdrożenia wyników prac B+R

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach tych programów, do tej pory, przedsiębiorstwa miały możliwość […]
1 marca 2022

Fundusze Europejskie – na jakim etapie jesteśmy – część 2

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych z pieniędzy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 czyli tzw. ustawy wdrożeniowej. Wprowadza ona mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu […]
3 lutego 2022

Fundusze Europejskie – na jakim etapie jesteśmy – część 1

Nowe rozdanie i budżet na lata 2021-2027 to konkursy i dotacje zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Zanim wejdą w życie i będą skutecznie funkcjonować, każdy z tych programów trzeba opracować, zatwierdzić, konsultować, […]
10 grudnia 2021

FEO 2021-2027 – Czego mogą a powinni oczekiwać przedsiębiorcy z opolskiego w nowej perspektywie

Fundusze Europejskie dla Opolskiego czyli nowy program regionalny w perspektywie 2021-2027 oferujący wsparcie dla projektów, które realizowane będą na terenie województwa opolskiego. Jest on następcą Regionalnego Programu Opolskiego Województwa […]
1 października 2021

FENG czyli następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli największy program w nowej pespektywie budżetowej UE na lata 2021-2027, przeznaczony dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki. Będzie największym krajowym programem wspierania […]
WYŚLIJ ZAPYTANIE
gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.