Polska Strefa
Inwestycji (PSI)

CAŁA POLSKA SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ

Polska Strefa Inwestycji czyli bezzwrotne wsparcie na inwestycje jest bardzo dobrą alternatywą dla bezzwrotnych dotacji ze środków funduszy europejskich. Wsparcie w ramach PSI jest również bezzwrotne, ale otrzymywana przez przedsiębiorstwo w dłuższym okresie czasu w formie ulgi podatkowej czyli zwolnienia z podatku dochodowego PIT/CIT.

Wsparcie w formie zwolnienia z podatku można uzyskać na terenie prawie całej Polski i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czyli o wsparcie mogą się starać zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i duże firmy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie „Decyzji o wsparciu inwestycji”.

Wyślij zapytanie

Chcąc poznać i szybko reagować na Państwa potrzeby zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia krótkiego formularza:

  Szukam doradztwa w zakresie:

  Szacunkowy koszt inwestycji:

  Preferuję kontakt:


  ULGA NA INNOWACJE

  Najbardziej popularna ulga na działalność badawczo – rozwojową funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Mogą z niej korzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R, bez względu na branżę czy wielkość firmy. Ulga na działalność badawczo-rozwojową nie jest też uzależniona od wyników prowadzonych prac badawczych.

  Ulga na działalność badawczo-rozwojową polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o PIT albo ustawie o CIT.

  Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

  Według skali podatkowej (PIT-36); Podatkiem liniowym (PIT-36L) Podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).


  Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie i pomoc m.in. w zakresie identyfikacji prac badawczo – rozwojowych kwalifikujących się do uzyskania ulg czy przygotowania dokumentacji wewnętrznej w firmie w zakresie prac badawczych i niezbędnej do skorzystania z ulgi B+R. Nasi doradcy współpracują ściśle z akredytowanymi doradcami podatkowymi.

  Dodatkowo doradzamy w zakresie pozostałych ulg na innowacje skierowanych do przedsiębiorców takich jak:
  • Ulga na prototyp;
  • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników;
  • Ulga na robotyzację,;
  • Ulga IP-Box.

  Więcej o wszystkich możliwych ulgach na innowacje przeczytacie Państwo na naszym blogu.