Dotacje unijne
- doradztwo

 

DOTACJE UNIJNE

DORADZTWO I POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH

Od 2004 roku świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich, przede wszystkim dotacji unijnych. Nieprzerwanie od początku działalności jesteśmy w gronie liderów polskiego rynku doradztwa unijnego. Działamy:

Skutecznie Profesjonalnie Kompleksowo

ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA

Samo pozyskanie dotacji nie gwarantuje pełnego sukcesu. Konieczne jest jeszcze sprawne i skuteczne rozliczenie dofinansowania i koordynowanie projektu.

Doradztwo Wsparcie Kompleksowo

BADANIE STATUSU MŚP

PRZYNALEŻNOŚĆ DO MŚP

W przypadku dotacji unijnych, bardzo ważną, dodatkową kwestią, jest zawsze określenie statusu przedsiębiorstwa i jego przynależności do MŚP. Procedura określania statusu jest bardzo skomplikowana, a przepisy z nią związane bardzo niejasne i niejednoznaczne. Istniejąca definicja MŚP jest nieprecyzyjna, jej interpretacje bardzo różne, szczególnie w przypadku firm powiązanych i partnerskich.

BADANIA STATUSU MŚP

NASZE USŁUGI...

w zakresie badania statusu MŚP polegają przede wszystkim na:

 • Weryfikacji i ustaleniu stanu zatrudnienia i danych finansowych, z uwzględnieniem powiązań kapitałowych i osobowych między podmiotami;
 • Analizie powiązań osobowych między przedsiębiorstwami, w tym członków rodzin działających w zarządzie firm, będących udziałowcami, członkami rad nadzorczych;
 • Analizie pod kątem rynków, na których działają przedsiębiorstwa (rynek właściwy, pokrewny);
 • Analizie skomplikowanych powiązań kapitałowych między przedsiębiorstwami np. podmiotami zagranicznymi, publicznymi;
 • Pomocy w przypadku sporów z urzędami przyznającymi i wypłacającymi dofinansowanie i pomoc publiczną;
 • Uzyskaniu ew. interpretacji z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyślij wiadomość

Chcąc poznać i szybko reagować na Państwa potrzeby zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia krótkiego formularza:

  Szukam doradztwa w zakresie:

  Szacunkowy koszt inwestycji:

  Preferuję kontakt: