Audyt
projektów unijnych

AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH

PRZEPROWADZAMY WERYFIKACJĘ I ANALIZĘ PROJEKTÓW UNIJNYCH
Jesteśmy zobligowani do wykonania audytu naszego projektu B+R.
Mamy problem z rozliczeniem projektu.
Musimy zrobić audyt naszego projektu unijnego.
Te postępowania ofertowe podobno są nieprawidłowe. Potrzebujemy pomocy.

Takie zdania słyszeliśmy wiele razy od podmiotów realizujących projekty z inną firmą doradczą lub własnymi siłami i pracownikami.

Obligatoryjne audyty zewnętrzne przeprowadzają nasi pracownicy - zespół audytorski, zgodnie z wytycznymi określającymi sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego, obejmujący m.in. sprawdzenie:

 • osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 • poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 • płatności wydatków związanych z projektem;
 • wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 • terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 • sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 • sposobu przechowywania zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 • przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 • realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

ZAPYTAJ o audyt: +48 694 311 818 lub audyt@zaga.pl

Wyślij wiadomość

Chcąc poznać i szybko reagować na Państwa potrzeby zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia krótkiego formularza:

  Szukam doradztwa w zakresie:

  Szacunkowy koszt inwestycji:

  Preferuję kontakt: