ZAGA
Blog

7 kwietnia 2022

Dotacje warunkowe w ramach FENG na wdrożenia wyników prac B+R

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach tych programów, do tej pory, przedsiębiorstwa miały możliwość […]
1 marca 2022

Fundusze Europejskie – na jakim etapie jesteśmy – część 2

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych z pieniędzy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 czyli tzw. ustawy wdrożeniowej. Wprowadza ona mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu […]
3 lutego 2022

Fundusze Europejskie – na jakim etapie jesteśmy – część 1

Nowe rozdanie i budżet na lata 2021-2027 to konkursy i dotacje zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Zanim wejdą w życie i będą skutecznie funkcjonować, każdy z tych programów trzeba opracować, zatwierdzić, konsultować, […]
27 stycznia 2022

Nabory i konkursy w 2022 roku

Od początku roku 2022 mieliśmy mieć do dyspozycji przede wszystkim środki z nowego budżetu unijnego 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Niestety nadal nie wiemy kiedy otrzymamy te środki i kiedy będziemy mogli startować […]

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje